Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR

Ambulance fyzioterapie je pro vás otevřena pokud jste zdraví a pokud nesdílíte domácnost s osobou,
která je v karanténě kvůli onemocnění Covid-19.

Myslím na vaše i moje zdraví, používám ochranné pomůcky a pravidelně desinfikuji povrchy.

Prosím vás o dodržování protiedidemiologických opatření:
příchod na přesně objednaný termín, používání roušky a desifekce rukou před terapií.